Logo Simply english language school


Horní lišta


Přípravný kurz na zkoušku YLE Starters

Intenzivní kurz obsahově směřující k první ze skupiny cambridgeských zkoušek YLE Starters, která není součástí kurzu a není pro děti povinná, může být ale vhodným motivačním prostředkem.

Kurz je veden českým lektorem a rodilým mluvčím. Probíhá v nové jazykové učebně ZŠ vybavené potřebnou technikou. Tímto kurzem si děti významně upevní základy pro jazykovou výuku, rozšíří slovní zásobu a zdokonalí se v praktických jazykových dovednostech – mluvení, porozumění, psaní i gramatice. V kurzu děti pracují s učebnicí Fun for Starters a doplňkovými materiály Cambridge University Press. Kurz koordinují česky a anglicky hovořící metodik.

kdy probíhá: čtvrtek 15:00-16:30
1x týdně, 90 min
kde probíhá: Rychnovská, bude upřesněno
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2017
cena: 3.350,- Kč (nezahrnuje poplatek za zkoušku cca 1.500,- Kč)

Přihláška

Zkouška Starters

Zkouška je stanovená pro úroveň začátečník. Je vhodná pro děti, které mají za sebou přibližně 100 hodin studia angličtiny. Umí říci základní informace o sobě, reagovat na krátké otázky a pokyny. Děti při zkoušce mimo jiné kreslí, doplňují a hovoří se zkoušejícím.

Časti zkoušky: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl. Každý účastník obdrží certifikát, navíc u každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a rodičům ukazují pokrok, kterého jejich děti dosahují.

předběžný termín: květen 2018
místo konání: Praha 1 – British Council
poplatek: 1.500,- Kč

Informační materiály ke zkoušce Starters

YLE Starters – Wordlist book (PDF 9 MB)

Starters

SPEAKING video


← zpět o stránku

jednoduše mluvit