Logo Simply english language school


Horní lišta


Přípravný kurz na zkoušku YLE Movers

Intenzivní kurz obsahově směřující ke druhé ze skupiny cambridgeských zkoušek YLE Movers, která není součástí kurzu a není pro děti povinná, může být ale na závěr kurzu vhodným motivačním prostředkem k dalšímu studiu.

Kurz je veden českým lektorem a rodilým mluvčím. Probíhá v prostorách ZŠ vybavených potřebnou technikou. Tímto kurzem si děti významně upevní základy pro jazykovou výuku, rozšíří slovní zásobu a zdokonalí se v praktických jazykových dovednostech – mluvení, porozumění, psaní i gramatice. V kurzu děti pracují s učebnicí Fun for Movers a doplňkovými materiály Cambridge University Press. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik.

kdy probíhá: úterý 14:00-15:30
1x týdně, 90 min
kde probíhá: Rychnovská, bude upřesněno
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 3.350,- Kč (nezahrnuje poplatek za zkoušku cca 1.500,- Kč)

Přihláška

Zkouška Movers

Zkouška je stanovená pro úroveň začátečník A1. Je vhodná pro děti od 9 let, které mají za sebou přibližně 175 hodin studia angličtiny. Při této zkoušce by dítě mělo být schopné porozumět jednoduchým pokynům v angličtině, reagovat na otázky o sobě, odpovídat na jednoduché dotazy a mělo by umět sepsat jednoduchá fakta (dny v týdnu, čas, jména, rodina, koníčky, atp.)

Části zkoušky: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut), mluvení (5-7 minut).

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl. Každý účastník obdrží certifikát, navíc u každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a rodičům ukazují pokrok, kterého jejich děti dosahují.

termín zkoušky: bude doplněn dle info British Council

termín podání přihlášek:
místo konání: Praha 1 – British Council
poplatek: 1.500,- Kč

Informační materiály ke zkoušce

YLE Movers Wordlist Book (PDF 16 MB)

movers

SPEAKING video


← zpět o stránku

jednoduše mluvit