Logo Simply english language school


Horní lišta


Přípravný kurz na zkoušku YLE Flyers

Intenzivní kurz obsahově směřující ke třetí ze skupiny cambridgeských zkoušek YLE Flyers, která není součástí kurzu a není pro děti povinná, může být ale na závěr kurzu vhodným motivačním prostředkem k dalšímu studiu.

Kurz je veden  rodilým mluvčím. Probíhá v prostorách jazykové školy, event. ZŠ Rychnovská vybavených potřebnou technikou. Tímto kurzem si děti významně upevní základy pro jazykovou výuku, rozšíří slovní zásobu a zdokonalí se v praktických jazykových dovednostech – mluvení, porozumění, psaní i gramatice. V kurzu děti pracují s učebnicí Fun for Flyers a doplňkovými materiály Cambridge University Press. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik.

kdy probíhá: úterý 15:30-17:00
1x týdně, 90 min, rodilý mluvčí
kde probíhá: KD Letňanka, Rýmařovská 561, 3.p.
semestr: 2.10.2018 – 29.2.2019
cena: 3.350,- Kč

zkouška v květnu 2019 není podmínkou účasti na kurzu

jméno

příjmení

telefon

e-mail

ulice

město

PSČ

poznámka:

Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami (otevře se nové okno)

Zkouška Flyers

Zkouška je určena pro děti ve věku devíti až dvanácti let, které se učí angličtinu ve škole jako druhý jazyk přibližně dva až  tři roky a mají za sebou zhruba 250 hodin angličtiny. Při této zkoušce by dítě mělo být schopné vysvětlit rozdíly mezi dvěma příběhy nebo obrázky napsat nebo vyprávět krátký příběh v angličtině klást otázky a používat minulý čas.

Části zkoušky: čtení a psaní 40 min, poslech 25 min, mluvený projev 7-9 min

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky. Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a rodičům ukazují pokrok, kterého jejich děti dosahují.

termín zkoušky: bude doplněn dle info British Council – květen 2019

termín podání přihlášek:
místo konání: Praha 1 – British Council
poplatek: 1.500,- Kč

Informační materiály ke zkoušce

YLE Flyers wordlist book. pdf

SPEAKING video – ústní část zkoušky


← zpět o stránku

jednoduše mluvit