Logo Simply english language school


Horní lišta


Angličtina s výtvarkou (Sweeties Craft Club)

pro děti předškolního/mladšího školního věku, výuka vedena rodilým mluvčím

Tvoříme a učíme se – barvy, tvary, činnosti, věci kolem nás a popustíme uzdu fantazii. Děti se pod vedením zkušené lektorky seznámí se zajímavými technikami, materiály a zároveň s běžnou komunikací v angličtině. Naučí se porozumět pokynům a osvojí si slovní zásobu spojenou s tématem tvoření. Lekce je rozdělena na „tvůrčí“ část a aktivní část, kdy si formou her, říkanek a písniček společně procvičí výslovnost a slovní zásobu. Při koncepci kurzu nás inspirovaly prvky Montessori pedagogiky.

Veškeré potřeby zahrnuty v ceně kurzu

kdy probíhá: čtvrtek 16:15-17:15
1x týdně
kde probíhá: ZŠ Rychnovská 139, přízemí-školní klub
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 2.350,- Kč

Přihláška

Anglická školka s rodilou mluvčí (Nursery School with a native speaker)

pro děti od 3 let

dopolední anglický program s rodilou mluvčí dle vzdělávacího programu MŠMT, s lektorkou si budou děti hrát, tvořit, zpívat, cvičit jógu a mnohé další. Velmi progresivně a přirozeně si osvojí porozumění jednoduchým slovním spojením z každodenního života. Procvičí si a osvojí správnou výslovnost, naučí se nová slovíčka a co je hlavní – již v útlém věku si vytvoří kladný vztah k dalšímu jazyku.

V ceně je zahrnut dopolední program s rodilou mluvčí a českou lektorkou, pomůcky a materiál, dopolední svačinka a pitný režim.

kdy probíhá:
pondělí 8:00-12:00
středa 8:00-12:00
kde probíhá: Letňany, Třinecká 350, budova ZŠ – nové prostory školního klubu
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018

1x týdně cena: 4.350,- Kč
2x týdně cena: 6.350,- Kč

Přihláška


← zpět o stránku

jednoduše mluvit