Logo Simply english language school


Horní lišta


Angličtina pro náctileté (Teens Clever Heads)

Konverzační kurz s rodilým mluvčím během kterého studenti získají sebejistotu v mluveném projevu, aktivně využijí a prohloubí slovní zásobu, gramatiku procvičí při práci s textem, kdy budou gramatická pravidla zjišťovat a určovat zejména metodou dedukce, která je mnohem zábavnější a pro osvojení účinnější. V neposlední řadě je kurz zaměřena na porozumění a správnou výslovnost.

Výuka je vedena rodilým mluvčím – komunikativně, otevřeně a za využití moderních výukových materiálů. V kurzu studenti nepracují s učebnicí, lektor připravuje tématické listy za použití materiálů Oxford University Press a Cambridge University Press, čerpá z Internetu, využívá tématické články, aktuality, obrázky, videa, hry…

kdy probíhá: čtvrtek 16:30-17:45
1x týdně, 75 min
kde probíhá: KD Letňanka, učebna 3.p.
semestr: 4.10.2018 – 31.1.2019
cena: 2.750,- Kč

Přihláška

 


← zpět o stránku

jednoduše mluvit