Logo Simply english language school


Horní lišta


Angličtina pro náctileté (Teens Clever Heads)

Konverzační kurz pro středoškoláky s rodilým mluvčím během kterého studenti získají sebejistotu v mluveném projevu, aktivně využijí a prohloubí slovní zásobu, gramatiku procvičí při práci s textem, kdy budou gramatická pravidla zjišťovat a určovat zejména metodou dedukce, která je mnohem zábavnější a pro osvojení účinnější. V neposlední řadě je kurz zaměřena na porozumění a správnou výslovnost.

Výuka je vedena rodilým mluvčím – komunikativně, otevřeně a za využití moderních výukových materiálů. Kurz probíhá v nové jazykové učebně ZŠ vybavené potřebnou technikou. V kurzu studenti nepracují s učebnicí, lektor připravuje tématické listy za použití materiálů Oxford University Press a Cambridge University Press, Internet, tématické články, obrázky, videa…

kdy probíhá: čtvrtek 16:00-17:30
1x týdně, 90 min
kde probíhá: Rychnovská, učebna bude upřesněna
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 3.350,- Kč

Přihláška

Procvičovací kurz pro středoškoláky aneb co mi ve škole uniklo a potřebuji vysvětlit. Pod vedením naší milé empatické lektorky Báry. Cílem je aby student získal v cizím jazyce jistotu, procvičil probíranou látku a nic nezůstalo nevysvětleno. Máte-li pocit, že vám chybí nutné základy na kterých je potřeba vše stavět, je tento kurz právě pro vás. Obohatíte si slovní zásobu, „roztřídíte“ gramatická pravidla a zjistíte, že angličtiny netřeba se obávat:)

kdy probíhá: pondělí 18:00-19:00
1x týdně, 60 min
kde probíhá: Rychnovská, učebna bude upřesněna
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 2.350,- Kč

Přihláška


← zpět o stránku

jednoduše mluvit