Logo Simply english language school


Horní lišta


3. – 4. třída (Little Monsters)

Kurz zaměřen na procvičování školního učiva a probíraných témat, prostor rovněž na pomoc s domácí přípravou

Výuka je vedena v angličtině- kombinace českého lektora a rodilého mluvčího. Komunikativně, formou her a zábavných výukových materiálů rozšíříme dětem slovní zásobu, velký prostor věnován nácviku správné výslovnosti. Děti se seznamují rovněž s odlišnostmi psané formy jazyka. Ve výuce využíváme pracovní listy, které si děti zakládají do desek, v průběhu kurzu si tak vytváří svůj vlastní anglický sešit. Veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Pravidelně na svůj e-mail obdržíte stručné shrnutí každé lekce.  Vyjma vlastních materiálů využíváme ve velké míře materiály British Council v Praze. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik, kteří se pravidelně účastní výuky

kdy probíhá: úterý 15:15-16:30, středa 15:30-16:45
1x týdně, 75 min
kde probíhá: Rychnovská 350, ZŠ – podkrovní učebna
semestr: 13.2.2017 – 23.6.2017
cena: 2.350,- Kč

Přihláška

Přípravný kurz na zkoušku YLE Starters

kdy probíhá: pondělí a čtvrtek 14:45-16:00
2x týdně, 75 min
kde probíhá:
semestr: 13.2.2017 – 23.6.2017
cena: 4.350,- Kč (včetně učebnice)

Další informace

Přípravný kurz na zkoušku YLE Movers

kdy probíhá: pondělí a středa 16:15-17:30
2x týdně, 75 min
kde probíhá:
semestr: 13.2.2017 – 23.6.2017
cena: 4.350,- Kč (včetně učebnice)

Další informace


← zpět o stránku

jednoduše mluvit