Logo Simply english language school


Horní lišta


2. – 3. třída (Little Rascalls)

Výuka je vedena v angličtině- kombinace českého lektora a rodilého mluvčího, event. pouze rodilým mluvčím. Komunikativně, formou her a zábavných výukových materiálů rozšíříme dětem slovní zásobu, velký prostor věnován nácviku správné výslovnosti. Děti se seznamují rovněž s odlišnostmi psané formy jazyka. Ve výuce využíváme pracovní listy, které si děti zakládají do desek, v průběhu kurzu si tak vytváří svůj vlastní anglický sešit. Veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Pravidelně na svůj e-mail obdržíte stručné shrnutí každé lekce.  Vyjma vlastních materiálů využíváme ve velké míře materiály British Council v Praze. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik, kteří se pravidelně účastní výuky. Tematicky kurzy provázány se školní angličtinou dle vzdělávacího programu MŠMT.

kdy probíhá: úterý 14:00-15:00 (pokr.), úterý 14:00-15:00 (začátečníci)

čtvrtek 14:00-15:30 (pokročilí) – kurz STARTERS

1x týdně, vybraný den a čas uveďte do poznámky

kde probíhá: Rychnovská, bude upřesněno
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 1.350,- Kč, kurz Starters cena 3.350,- Kč

Přihláška

Přípravný kurz na cambridgeskou zkoušku YLE Starters pro tuto věkovou úroveň, více info o kurzu  ZDE


← zpět o stránku

jednoduše mluvit