Logo Simply english language school


Horní lišta


Kurzy v ZŠ Tupolevova – zatím neprobíhají

Výuka je vedena rodilým mluvčím, případně v kombinaci s českým lektorem. Komunikativně, interaktivně za pomoci zábavných výukových materiálů rozšíříme dětem slovní zásobu, prostor je věnován nácviku správné výslovnosti, porozumění a také procvičení gramatiky. Tematicky jsou kurzy provázány se školní angličtinou. Děti pracují s pracovními listy, které si zakládají do desek, veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Pravidelně na svůj e-mail obdržíte stručné shrnutí každé lekce.  Vyjma vlastních materiálů využíváme ve velké míře materiály British Council v Praze. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik, kteří se pravidelně účastní výuky. Počet dětí v kurzu max. 10.

2. – 3. třída (Little Rascalls)

kdy probíhá: středa 14:00-15:00
1x týdně, český lektor / rodilý mluvčí v týdenních intervalech
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 1.350,- Kč

Prosíme nepřihlašovat! – využijte nabídku našich kurzů pro veřejnost – pro děti a mládež   ZDE

Přihláška

 

4.- 5. třída (Little Monsters)

kdy probíhá: středa 15:00-16:00
1x týdně, český lektor / rodilý mluvčí v týdenních intervalech
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 1.350,- Kč

Prosíme nepřihlašovat! – využijte nabídku našich kurzů pro veřejnost – pro děti a mládež   ZDE

Přihláška

 


← zpět o stránku

jednoduše mluvit