Logo Simply english language school


Horní lišta


Angličtina pro náctileté (Teens Clever Heads)

Přípravný kurz na zkoušku KET for Schools (KETfS), která není součástí kurzu a není povinná. Intenzivní kurz nejen pro žáky ZŠ Rychnovská, zaměřen na prohloubení znalostí školního učiva, procvičení gramatiky a konverzace.

Výuka je vedena rodilým mluvčím – komunikativně, otevřeně a za využití moderních výukových materiálů. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik.

Kurz probíhá v nové jazykové učebně vybavené potřebnou technikou. V průběhu kurzu se studenti významně zdokonalí ve všech jazykových dovednostech (mluvení, gramatika, poslech, psaní). V kurzu pracují s učebnicí KET for Schools Direct a doplňkovými materiály Cambridge University Press.

kdy probíhá: úterý 15:45-17:15
1x týdně, 90 min
semestr: 13.2.2017 – 23.6.2017
cena: 4.350,- Kč (včetně učebnice)

Přihláška

Zkouška KETfS

Zkouška KETfS je mezinárodně uznávanou zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že student ovládá základy angličtiny a je schopen se dorozumět v každodenních situacích. Zkouška je stanovená pro úroveň mírně pokročilý A2. Je vhodná pro studenty, kteří mají za sebou přibližně 250 hodin studia angličtiny, kteří dokáží mluvit, psát a rozumět základní angličtině. Tato zkouška je prvním krokem při budování jazykových schopností pro další studijní účely.

Pro úspěšné absolvování zkoušky by student měl být schopen pokládat otázky o sobě nebo o jiných osobách a odpovídat na ně, porozumět pomalým a srozumitelným sdělením a pokynům, formulovat svůj názor na to, co přečetl nebo slyšel.

Časti zkoušky: čtení a psaní (1 h 10 min), poslech (přibližně 30 min), mluvení (8-10 min).

předběžný termín: květen 2017
místo konání: Praha1 – British Council
poplatek: 2.800,- Kč


← zpět o stránku

jednoduše mluvit