Logo Simply english language school


Horní lišta


4. – 5. třída (Little Monsters)

Kurzy určeny nejen pro žáky ZŠ Rychnovská, zaměřeny na procvičování školního učiva a probíraných témat a přípravné kurzy na Cambridge zkoušky pořádané British Council v Praze

Komunikativně, za využití moderních výukových materiálů dětem rozšíříme slovní zásobu a procvičíme potřebnou gramatiku. Velký prostor věnován nácviku správné výslovnosti. Děti pracují s pracovními listy, které si zakládají do desek, v průběhu kurzu si tak vytváří svůj vlastní anglický sešit. Zaměřují se rovněž na odlišnosti psané formy jazyka. Výuka je vedena v angličtině – kombinace českého lektora a rodilého mluvčího. Veškeré materiály /vyjma ceny zkoušky/ jsou zahrnuty v ceně kurzu, ve velké míře využíváme materiály British Council v Praze. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik. Tematicky provázán se školní výukou. Prostor rovněž na pomoc s domácí přípravou.

Konverzační kurz (procvičování, opakování, rozšíření slovní zásoby)

kdy probíhá: úterý 15:30-16:30
1x týdně, 60 min
kde probíhá: Rychnovská, bude upřesněno
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 2.350,- Kč

jméno

příjmení

telefon

e-mail

ulice

město

PSČ

poznámka:

Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami (otevře se nové okno)

Přípravný kurz na zkoušku YLE Movers

kdy probíhá: čtvrtek 14:45-16:15
1x týdně, 90 min
kde probíhá: Rychnovská, bude upřesněno
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 3.350,- Kč cena nezahrnuje poplatek za zkoušku cca 1.500,- Kč)

Další informace


← zpět o stránku

jednoduše mluvit