Logo Simply english language school


Horní lišta


2. – 3. třída (Little Rascalls)

Výuka je vedena v angličtině – kombinace českého lektora a rodilého mluvčího, event. pouze rodilým mluvčím. Komunikativně, formou her a zábavných výukových materiálů procvičíme školní angličtinu a rozšíříme dětem slovní zásobu. Velký prostor věnován nácviku správné výslovnosti. Děti pracují s pracovními listy, které si zakládají do desek, v průběhu kurzu si tak vytváří svůj vlastní anglický sešit. Seznamují se rovněž s odlišnostmi psané formy jazyka. Pravidelně na svůj e-mail obdržíte stručné shrnutí každé lekce.  Veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu, ve velké míře využíváme materiály British Council v Praze a Oxford University Press. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik. Tematicky provázán se školní výukou, vhodným doplňkem pro rozšíření a procvičení znalostí.

kdy probíhá:

úterý 14:00-15:00 (pokr.), úterý 14:00-15:00 (začátečníci)

čtvrtek 14:00-15:00 (pokročilí)

kde probíhá: Rychnovská, učebna bude upřesněna
1x týdně, den a čas uveďte v poznámce
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 1.350,- Kč

Přihláška


← zpět o stránku

jednoduše mluvit