Logo Simply english language school


Horní lišta


1. – 2. třída (Cheeky Monkeys)

Kurz v rámci odpoledního programu školní družiny.

Výuka je vedena v angličtině- kombinace českého lektora a rodilého mluvčího. Komunikativně, formou her a zábavných výukových materiálů rozšíříme dětem slovní zásobu, velký prostor věnován nácviku správné výslovnosti. Pomalu se seznamují rovněž s odlišnostmi psané formy jazyka. Děti pracují s pracovními listy, které si zakládají do desek, v průběhu kurzu si tak vytváří svůj vlastní anglický sešit. Veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Pravidelně na svůj e-mail obdržíte stručné shrnutí každé lekce.  Vyjma vlastních materiálů využíváme ve velké míře materiály British Council v Praze. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik, kteří se pravidelně účastní výuky.

kdy probíhá:
středa 14:00-15:00 /začátečníci/, středa 15:00-16:00 /pokročilí/
1x týdně
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 1.350,- Kč

Přihláška


← zpět o stránku

jednoduše mluvit