Logo Simply english language school


Horní lišta


1. – 2. třída (Cheeky Monkeys)

Kurz v rámci odpoledního programu školní družiny. Děti vyzvedneme a vrátíme zpět do družiny. Probíhá ve třídách v budově ZŠ, nedružinové děti a děti z jiných škol vyčkejte na vrátnici na příchod lektora.

Výuka je vedena v angličtině- kombinace českého lektora a rodilého mluvčího. Komunikativně, formou her a zábavných výukových materiálů rozšíříme dětem slovní zásobu, velký prostor věnován nácviku správné výslovnosti. Pomalu se seznamují rovněž s odlišnostmi psané formy jazyka. Děti pracují s pracovními listy, které si zakládají do desek, v průběhu kurzu si tak vytváří svůj vlastní anglický sešit. Veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Pravidelně na svůj e-mail obdržíte stručné shrnutí každé lekce.  Vyjma vlastních materiálů využíváme ve velké míře materiály British Council v Praze. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik, kteří se pravidelně účastní výuky.

kdy probíhá: paralelně 2 kurzy, budova Rychnovská
úterý 15:15-16:15 /začátečníci i pokročilí/

středa 15:15-16:15 / začátečníci i pokročilí
1x týdně 60 min
semestr: 2.10.2018 – 29.1.2019
cena: 1.350,- Kč

do poznámky v přihlašovacím formuláři prosím uveďte vybraný den a úroveň: zač./ pokr.

Přihláška


← zpět o stránku

jednoduše mluvit