Logo Simply english language school


Horní lišta


Kurzy v ZŠ Kbely

Výuka je vedena rodilým mluvčím. Komunikativně, interaktivně za pomoci zábavných výukových materiálů rozšíříme dětem slovní zásobu, velký prostor je věnován nácviku správné výslovnosti, porozumění a také procvičení gramatiky. Děti pracují s pracovními listy, které si zakládají do desek, veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Pravidelně na svůj e-mail obdržíte stručné shrnutí každé lekce.  Vyjma vlastních materiálů využíváme ve velké míře materiály British Council v Praze. Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik, kteří se pravidelně účastní výuky. Počet dětí v kurzu max. 12.

Konverzace s rodilým mluvčím I. (4. -6. třída)

kdy probíhá:
úterý 13:30-14:30
úterý 14:45-15:45
1x týdně, 60 min
semestr: 13.2.2017 – 23.6.2017
cena: 1.350,- Kč

Přihláška

Konverzace s rodilým mluvčím II. (7. -9. třída)

kdy probíhá: úterý 16:00 -17:00
1x týdně, 60 min
semestr: 13.2.2017 – 23.6.2017
cena: 1.350,- Kč

Přihláška


← zpět o stránku

jednoduše mluvit