Logo Simply english language school


Horní lišta


Kurzy pro MŠ Sparta, ul. Na Výšinách

Děti jsou v tomto věku hravé, zvídavé a plné energie – této kombinace se dá krásně využít. Hravou a názornou formou si děti osvojí, event. prohloubí a procvičí základní slovní zásobu, naučí se reagovat na otázky a rovněž tvořit krátké sousloví. Naučí se pojmenovávat věci kolem sebe, jakou mají barvu, tvar, co rádi jíme, jaké známe ovoce a zeleninu, naše rodina, zvířátka, co máme rádi, základní informace o sobě…

Rytmické hry, říkanky, písničky napomáhají trénovat odlišnosti ve výslovnosti hlásek a děti učí správně vyslovovat.

Výuka je vedena téměř výhradně v angličtině – český lektor a rodilý mluvčí.

Vlastní výukové materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Pravidelně na svůj e-mail obdržíte stručné shrnutí každé lekce.

1x týdně 10 lekcí/semestr
kdy probíhá: pondělí nebo čtvrtek
2x týdně 20 lekcí/semestr
kdy probíhá: pondělí a čtvrtek

Přihlášky obdržíte v MŠ Na Výšinách

Přihláška


← zpět o stránku

jednoduše mluvit