Logo Simply english language school


Horní lišta


Kurzy pro MŠ Malkovského

Děti jsou v tomto věku hravé, zvídavé a plné energie – této kombinace se dá krásně využít. Hravou a názornou formou si děti osvojí, event. prohloubí a procvičí základní slovní zásobu, naučí se reagovat na otázky a rovněž tvořit krátké sousloví. Naučí se pojmenovávat věci kolem sebe, jakou mají barvu, tvar, co rádi jíme, jaké známe ovoce a zeleninu, naše rodina, zvířátka, co máme rádi, základní informace o sobě…

Rytmické hry, říkanky, písničky napomáhají trénovat odlišnosti ve výslovnosti hlásek a děti učí správně vyslovovat.

Výuka je vedena téměř výhradně v angličtině – český lektor a rodilý mluvčí.

Vlastní výukové materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Pravidelně na svůj e-mail obdržíte stručné shrnutí každé lekce.

kdy probíhá:
pondělí 14:00-15:00 /pokročilí/, pondělí 15:00-16:00 /začátečníci/
1x týdně
semestr: 18.9.2017 – 26.1.2018
cena: 1.350,- Kč

do poznámky prosím uveďte zvolenou úroveň

Přihláška


← zpět o stránku

jednoduše mluvit