Logo Simply english language school


Horní lišta


Kurzy pro MŠ, ZŠ a mateřská centra

Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s mateřskými a základními školami v Praze 9 a okolí. Nejsme omezeni lokalitou, naši lektoři jsou velmi flexibilní a rádi spolupráci rozšíříme i na další místa. Pokud byste rádi kurzy angličtiny Simply English i ve Vaší škole, školce či zájmovém centru, kontaktujte nás na info@simplyenglish.cz

Angličtina pro MŠ

První kontakt s cizím jazykem a lektorem, který nemluví česky, musí být pro děti pozitivní zkušeností. Naše kurzy pro nejmenší jsou koncipovány zábavně, hravě a v interaktivním duchu s častým střídáním jednotlivých činností.

 • Ve výuce využíváme pracovní listy, které si děti zakládají do desek, v průběhu kurzu si tak vytváří svůj vlastní anglický sešit.
 • Veškeré materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. Vyjma vlastních materiálů využíváme ve velké míře materiály British Council v Praze.
 • Pravidelně na svůj e-mail obdržíte stručné shrnutí každé lekce.
 • Výuku koordinují česky a anglicky hovořící metodik, kteří se pravidelně účastní výuky.

Kurzy pro MŠ Rychnovská

Kurzy pro MŠ Malkovského

Kurzy pro MŠ Beranových

Kurzy pro MŠ Sparta

Angličtina pro ZŠ

Naše kurzy pro děti a mládež jsou navrženy tak, aby se Vaše dítě naučilo angličtinu prakticky používat. Ze školních lavic si mnozí odnáší spoustu pasivních znalostí, které nemají prostor v rámci povinné školní výuky využít. Naučíme vaše děti přirozeným způsobem sdělovat své myšlenky a názory.

 • hodiny jsou interaktivní a zábavné, učíme se co nejvíce v souvislostech a význam se snažíme chápat z kontextu.
 • pracujeme s textem – gramatické konstrukce hledáme v kontextu, ve větách, v poslechu, snažíme se odvozovat pravidla
 • dostatek prostoru věnujeme skupinové práci a diskusím, které zároveň učí jak vyjádřit vlastní názor a formulovat myšlenky
 • obsahově kurzy v mnohém korespondují s rámcovými vzdělávacími programy MŠMT pro danou věkovou kategorii, stávají se tedy nástavbou školní angličtiny
 • malé skupiny zaručí individuální pozornost, pomoc, vysvětlení
 • výuku vedou zkušení lektoři, kteří zároveň studenty inspirují a motivují k dalšímu studiu
 • pro mnohé se právě lektor – rodilý mluvčí a touha dorozumět se s ním stává tím pravým impulsem a důvodem dalšího pokroku
 • pokroky v jazykovém vzdělávání roste i potřebná sebedůvěra dětí
 • výuka je založena na zkušenostech v oblasti vzdělávání, studia metodiky a nejnovějších poznatků v oboru vzdělávání mládeže
 • prostřednictvím pravidelných e-mailových zpráv budete pravidelně informováni o pokroku Vašich dětí

Kurzy v ZŠ Rychnovská

Kurzy v ZŠ Fryčovická

Kurzy v ZŠ Tupolevova

Kurzy v ZŠ Kbely

Kurzy v ZŠ Hovorčovice

Spolupráce s mateřskými centry

Od 18. 9. 2017 zahajujeme kurzy na Proseku v Kulturním a rodinném centru Knoflík www.centrumknoflik.cz

Vybírat můžete z kurzů pro nejmenší, konverzačních kurzů pro děti i dospělé, kurzy jógy v angličtině – vše s našimi milými lektorkami – rodilými mluvčími z USA. Pro podrobnější rozpis kurzů klikněte ZDE

Přihlásit se můžete e-mailem na info@simplyenglish.cz nebo přes přihlašovací portál centra KNOFLÍK, event. osobně na recepci centra /kavárna/ ul. Jablonecká 724 (nedaleko Billa Prosek)


← zpět o stránku

jednoduše mluvit