Logo Simply english language school


Horní lišta


Široký výběr kurzů: pro nejmenší děti s doprovodem, předškoláky, školáky
až po odpolední klub angličtiny pro náctileté

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

Kurzy pro dospělé: od úplných začátečníků až po pokročilé, konverzace s rodilým
mluvčím, kurzy pro maminky s hlídáním dětí

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

Kurz pro Vás a Vaše tři kamarády, kolegy, přátele, rodinné příslušníky: přizpůsobený
Vašim časovým možnostem a přáním

DOZVĚDĚT SE VÍCE »

Kurzy ušité na míru Vaší společnosti s důrazem na rozšíření slovní zásoby ve Vašem
oboru a individuální potřeby jednotlivých účastníků

DOZVĚDĚT SE VÍCE »